• Baner
  • Starachowice

     Szkoła GV Starachowice Zaprasza      więcej

Global Village powstała w styczniu 1992 roku jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 20 lat później prowadziła sieć pięciu szkół językowych: 3 w Kielcach, 1 w Starachowicach i 1 w Skarżysku-Kamiennej, do których uczęszczało ponad 1500 słuchaczy. Po przejściu na emeryturę kierującej spółką, Global Village Sp. z o.o. zakończyła działalność. Jedyną pozostałą szkołą Global Village jest obecnie szkoła w Starachowicach, której dyrektorem i właścicielem jest Stuart Mills. 

Global Village uczestniczyła w wielu projektach sponsorowanych przez Unię Europejską, takich jak „Lolipop” (European Language Portfolio Online) i „Click*” (szkolenie nauczycieli w zakresie korzystania z narzędzi technicznych i Internetu w nauczaniu języków obcych) – koordynując oba projekty z ramienia PASE. GV była również partnerem w projekcie CES&L, angielsko – niemiecko – polsko – czeskim projekcie „Commpact” (nauczanie języka polskiego i czeskiego dla osób anglojęzycznych i niemieckojęzycznych). W latach 2010-2012 przygotowaliśmy materiały do ​​kursów internetowych języka angielskiego i niemieckiego dla sektora hotelarskiego w Wielkiej Brytanii, Irlandii, Niemczech, Hiszpanii i Polsce. Był to główny element projektu „e-TALIA”, koordynowanego przez Coventry University. W 2007 roku Komisja Europejska przyznała Global Village prestiżową European Language Label.

W 2011 roku nasz projekt „Everyplace” stał się pierwszym polskim projektem zatwierdzonym do realizacji w ramach programu „Languages” Unii Europejskiej. Dzięki niemu Global Village została laureatem prestiżowej nagrody "Comenius EduMedia Award", przyznawanej co rok dla najlepszych europejskich edukacyjnych produktów multimedialnych. 9 lat później „Everyplace” zniknęło z internetu jako jedna z ofiar zakończenia wsparcia dla technologii flash, w której wykonane były multimedialne elementy platformy.

Były personel GV nadal aktywnie uczestniczy w projektach realizowanych przez inne instytucje edukacyjne, np. w projekcie „Angielski pierwszego kontaktu z pacjentem dla pracowników ochrony zdrowia” na platformie Navoica (polski edX).

 

W 2006 r. Szkoła Języka Angielskiego "Global Village", po szczegółowej kontroli przeprowadzonej przez zespół‚ powołany przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty, wpisana została na listę akredytowanych placówek oświatowych Ministerstwa Edukacji Narodowej (wówczas jako jedna z zaledwie ok. 20 szkół językowych w Polsce). Nadzorem Kuratorium Oświaty w Kielcach objęte zostały wszystkie placówki GV w Kielcach, Starachowicach i Skarżysku.

 

Akredytacja Kuratorium

 

 


Artykuł przeniesiony na nowy serwer www 18.09.2016 
Odsłony do 31.07.2016 16154
Utworzony 01 marca 2007 11:36

Global Village

Global Village started in January 1992. 20 years later it was a network of five schools: 3 in Kielce, 1 in Starachowice and 1 in Skarzysko-Kamienna. After retirement of the owner and CEO of the Global Village Ltd the only remaining Global Village school became the school in Starachowice, with Stuart Mills as the director and owner. The limited liability company Global Village sp.z o.o. was dissolved in 2019.

Global Village participated in several EU-sponsored projects, such as "Lolipop " (European Language Portfolio Online) and "Click*" (training teachers in using technical tools and the Internet in teaching foreign languages) - coordinating both projects on behalf of PASE. GV was also a partner in an English - German - Polish - Czech project "Commpact" (teaching Polish and Czech to English and German speakers). In 2010-2012 we prepared materials for online courses of English and German for the hospitality sector in the UK, Ireland, Germany, Spain and Poland, as the main element of the "e-TALIA" project, coordinated by the Coventry University. In 2007 the European Commission awarded  Global Village with the prestigious European Language Label.

In 2011 our project "Everyplace" became the first Polish project ever accepted for the "Languages" programme of the European Union. 9 years later "Everyplace" disappeared from the internet, as one of the victims of flash termination.

The ex-GV staff is still actively participating in educational projects. Their latest online course is "Angielski pierwszego kontaktu dla pracowników ochrony zdrowia" (English for the staff of hospital emergency departments and ambulances) on the Navoica (Polish edX) platform.


 

Artykuł przeniesiony na nowy serwer www 18.08.2016 
Odsłony do 31.07.2016
28504
Utworzony Środa, 14 czerwca 2006 17:39

.

 

European Language Label - Europejski Znak Innowacyjności w Zakresie Nauczania Języków
Obcych - to najcenniejsze w Unii Europejskiej wyróżnienia za działanie na polu nauczania
języków obcych.
Konkurs ELL ogłasza na początku każdego roku Komisja Europejska.
Rolę Narodowej Agencji programu pełni w Polsce Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.

Jesienią laureaci otrzymują prestiżowe certyfikaty, podpisane przez Komisarza Unii Europejskiej
ds. Edukacji i Kultury
i Ministra Edukacji Narodowej. W Polsce wręczenie certyfikatów odbywa się tradycyjnie w Dniu Edukacji Narodowej.

W elitarnym gronie laureatów jest również "Global Village"!

ell_big.jpg

 

 

    W liście gratulacyjnym (poniżej) mogliśmy przeczytać m.in. "Państwa prace i podejmowane
działania na polu nauczania języków obcych zostały uznane za bardzo oryginalne, nowatorskie
i mające europejski wymiar. Państwa inicjatywa jest przykładem dobrej praktyki godnej
naśladowania przez inne, nie tylko polskie, instytucje
."

listgv big.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


Artykuł przeniesiony na nowy serwer www 18.09.2016 
Odsłony do 31.07.2016 15351
Utworzony Piątek, 20 lipca 2007 20:09

.

 Lista dotychczasowych odwiedzających do dnia 22.07.2016 czyli do momentu odpalenia nowego CMS Joomla i wyłączenia starej witryny

starastrona

 

Country    Visitors 
1. Poland 91,583 48 minutes ago
2. United States 2,623 July 17, 2016
3. United Kingdom 1,636 July 14, 2016
4. Germany 534 July 12, 2016
5. Morocco 396 June 27, 2016
6. Algeria 332 May 23, 2016
7. France 282 June 17, 2016
8. Tunisia 279 July 13, 2016
9. Ireland 255 July 15, 2016
10. Netherlands 194 July 18, 2016
11. China 163 June 27, 2016
12. Canada 161 June 20, 2016
13. Norway 157 June 25, 2016
14. Turkey 149 May 15, 2016
15. Russia 147 June 22, 2016
16. Spain 133 June 9, 2016
17. Italy 125 July 11, 2016
18. Brazil 115 April 7, 2016
19. Saudi Arabia 114 June 20, 2016
20. Belgium 113 July 18, 2016
21. Indonesia 108 June 6, 2016
22. India 95 January 2, 2016
23. Egypt 81 May 3, 2016
24. Sweden 80 May 11, 2016
25. Iran 78 May 30, 2016
26. Japan 72 April 27, 2016
27. Nigeria 69 October 16, 2015
28. United Arab Emirates 68 April 4, 2016
29. Czech Republic 58 July 18, 2016
30. Iraq 58 July 3, 2016
31. Ukraine 54 April 19, 2016
32. Palestinian Territory 44 April 9, 2016
33. Denmark 44 March 11, 2016
34. Austria 40 April 27, 2016
35. Switzerland 39 February 19, 2016
36. Australia 35 December 29, 2015
37. Pakistan 35 December 26, 2015
38. Malaysia 33 April 26, 2016
39. Romania 32 January 17, 2016
40. Philippines 32 January 15, 2016
41. Mexico 30 February 25, 2016
42. Peru 30 January 16, 2016
43. Israel 28 January 22, 2016
44. Portugal 27 May 30, 2016
45. Argentina 27 December 14, 2015
46. Jordan 26 February 8, 2016
47. Libya 25 June 22, 2016
48. Iceland 25 April 27, 2016
49. Greece 25 January 12, 2016
50. Vietnam 24 June 6, 2016