Global Village powstała w styczniu 1992 roku jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 20 lat później prowadziła sieć pięciu szkół językowych: 3 w Kielcach, 1 w Starachowicach i 1 w Skarżysku-Kamiennej, do których uczęszczało ponad 1500 słuchaczy. Po przejściu na emeryturę kierującej spółką, Global Village Sp. z o.o. zakończyła działalność. Jedyną pozostałą szkołą Global Village jest obecnie szkoła w Starachowicach, której dyrektorem i właścicielem jest Stuart Mills. 

Global Village uczestniczyła w wielu projektach sponsorowanych przez Unię Europejską, takich jak „Lolipop” (European Language Portfolio Online) i „Click*” (szkolenie nauczycieli w zakresie korzystania z narzędzi technicznych i Internetu w nauczaniu języków obcych) – koordynując oba projekty z ramienia PASE. GV była również partnerem w projekcie CES&L, angielsko – niemiecko – polsko – czeskim projekcie „Commpact” (nauczanie języka polskiego i czeskiego dla osób anglojęzycznych i niemieckojęzycznych). W latach 2010-2012 przygotowaliśmy materiały do ​​kursów internetowych języka angielskiego i niemieckiego dla sektora hotelarskiego w Wielkiej Brytanii, Irlandii, Niemczech, Hiszpanii i Polsce. Był to główny element projektu „e-TALIA”, koordynowanego przez Coventry University. W 2007 roku Komisja Europejska przyznała Global Village prestiżową European Language Label.

W 2011 roku nasz projekt „Everyplace” stał się pierwszym polskim projektem zatwierdzonym do realizacji w ramach programu „Languages” Unii Europejskiej. Dzięki niemu Global Village została laureatem prestiżowej nagrody "Comenius EduMedia Award", przyznawanej co rok dla najlepszych europejskich edukacyjnych produktów multimedialnych. 9 lat później „Everyplace” zniknęło z internetu jako jedna z ofiar zakończenia wsparcia dla technologii flash, w której wykonane były multimedialne elementy platformy.

Były personel GV nadal aktywnie uczestniczy w projektach realizowanych przez inne instytucje edukacyjne, np. w projekcie „Angielski pierwszego kontaktu z pacjentem dla pracowników ochrony zdrowia” na platformie Navoica (polski edX).