Praktyczne rozmówki angielskie

 43 krótkie lekcje nadane przez Polskie Radio Kielce pod tytułem "Angielski na wakacje". Rozmówki przygotowane zostały w całości przez GV i nagrane przez naszych lektorów: polskiego, angielskiego i amerykańskiego.Radzimy: słuchaj audycji, jednocześnie czytając tekst.

(Audycje zostały przeniesione ze starszego CMS, na dole pod każdą audycją znadjuje się pierwotna data utworzenia oraz ilość wyświetleń stron do 31.07.2016)

 

Lekcja 5 (151)

Kontynuujemy naszą podróż z angielskim. Przeszliśmy przez kontrolę paszportową na lotnisku. Dziś...

JEDZIEMY METREM

A. Jak się dostanę do centrum? How do I get to the centre?

B. Wsiądź do metra, Zielonej Linii. Jedź do Central Street. Przesiądź się na Niebieską Linię. Wysiądź na stacji Broadway. Take the Green Line. Go to Central Street. Transfer to the Blue line. Get off at Broadway Station.

PYTAMY O DROGĘ

A. Przepraszam. Jak się dostanę na stację? Excuse me. How do I get to the station?

B. Idź prosto do rogu ulic Pine i Fine. Skręć w lewo w ulicę Pine. Idź ulicą Pine i na światłach przejdź przez ulicę. Go straight on until you come to the corner of Pine and Fine Street. Turn left into Pine Street. Go along Pine Street and at traffic lights cross the street.

A. Dobrze. Tak więc prosto, w lewo, prosto. A potem? OK. So straight, left, straight. And then?

B. Potem zobaczysz duży, czerwony budynek, miniesz go i pójdziesz drugą ulicą po prawej. Then you will see a big red building, go past it and take the second street on the right.
Stacja jest zaraz za rogiem, naprzeciwko katedry i obok dworca autobusowego. The station is just around the corner, opposite the cathedral and next to the coach station.

A. Czy to daleko? Is it far?

B. Nie bardzo. Około 3 kilometrów. Not really. About 3 kilometers.

A. Dziękuję bardzo. Thank you very much.

B. Drobiazg. Don’t mention it/ No problem.

A. Taxi!

Przydatne zwroty

 • take Green Line/ bus number 7 – wsiąd¼ do metra linii Green Line/ do autobusu nr 7
 • transfer – przesiąd¼ się
 • get off – wysiąd¼
 • It's on the left/right – po lewej, prawej
 • straight on - prosto
 • opposite – naprzeciwko
 • behind - za
 • in front of - przed
 • near - blisko
 • next to - obok
 • between - pomiędzy
 • at the end (of) – na końcu
 • on/at the corner – na rogu
 • (just) around the corner – (tuż) za rogiem
 • traffic lights -światła
 • crossroads, junction – skrzyżowanie

.


 

Artykuł przeniesiony na nowy serwer www 3.08.2016 
Odsłony do 31.07.2016 7006
Utworzony Środa, 11 listopada 2009 14:32