Praktyczne rozmówki angielskie

 43 krótkie lekcje nadane przez Polskie Radio Kielce pod tytułem "Angielski na wakacje". Rozmówki przygotowane zostały w całości przez GV i nagrane przez naszych lektorów: polskiego, angielskiego i amerykańskiego.Radzimy: słuchaj audycji, jednocześnie czytając tekst.

(Audycje zostały przeniesione ze starszego CMS, na dole pod każdą audycją znadjuje się pierwotna data utworzenia oraz ilość wyświetleń stron do 31.07.2016)

Lekcja 9 (155)

Kontynuujemy naszą podróż z językiem angielskim. Niestety, zachorowaliśmy. Dziś umówimy się telefonicznie na wizytę u lekarza. W przyszłym tygodniu udamy się na umówioną wizytę.

U LEKARZA 1

Umawiamy się na wizytę - Making an Appointment

Recepcjonistka:
Hello, MedClinic.

Pacjent:
I'd like to make an appointment for a check-up.
Chciałbym umówić się na badanie.


Recepcjonistka:
Have you been here before?
Czy był pan już kiedyś u nas?

Pacjent:
No, I haven't.
Nie.

Recepcjonistka:
We have an opening on Friday, December 9th at 11 am.
Mamy wolny termin w piątek, 9 grudnia, o 11.

Pacjent:
I'm sorry, I work on Fridays. I could come on Monday or Thursday.
Niestety, w piątki pracuję. Mógłbym przyjść w poniedziałek lub czwartek.

Recepcjonistka:
Our first Monday appointment would be December 12th at 9 . Could you make that?
Pierwszy poniedziałkowy termin będzie 12 grudnia o 9. Czy będzie pan mógł przyjść?

Pacjent:
Yes, that would be fine.
Tak, to mi pasuje.

Recepcjonistka:
What is your name?
Jak się pan nazywa?

Pacjent:
Brzęczysław Szczypczykiewicz.

Recepcjonistka:
What is your phone number?
Jaki jest numer pana telefonu?

Pacjent: 111222333.

Recepcjonistka:
What is your date of birth?
Pana data urodzenia?

Pacjent:
1 January 1985.
1 stycznia 1985.

Recepcjonistka:
How will you be paying for this appointment? Do you have health insurance?
Jak pan będzie płacił za tę wizytę? Ma pan ubezpieczenie zdrowotne?

Pacjent:
No, I don't. Can you tell me what the charge would be for this visit?
Nie, nie mam. Proszę mi powiedzieć, ile wyniesie opłata za tę wizytę?

Recepcjonistka:
We charge xx pounds. You will need to bring an ID. Please come 1/2 hour earlier to fill out a medical history.
Pobieramy opłatę w wysokości xx funtów. Będzie pan musiał przynieść jakiś dokument osobisty. Proszę przyjść pół godziny wcześniej, aby podać swoją historię medyczną.

Pacjent:
OK. I will do that.
Dobrze, tak zrobię.

Recepcjonistka:
OK. We will see you on Monday, December 12th at 9 for a physical check-up.
Do zobaczenia w poniedziałek, 12 grudnia o dziewiątej na badaniu.

Pacjent:
Thank you. Good-bye.
Dziękuję. Do widzenia.
________________________________________
Zapamiętajmy:

  • appointment – umówiona wizyta; to make an appointment – umówić się na wizytę
  • check-up – badanie
  • an opening – wolny termin
  • Could you make that? – czy ten termin ci pasuje?
  • health insurance – ubezpieczenie zdrowotne
  • we charge –pobieramy opłatę w wysokości ...

Artykuł przeniesiony na nowy serwer www 3.08.2016 
Odsłony do 31.07.2016 33076
Utworzony Środa, 11 listopada 2009 14:45