Praktyczne rozmówki angielskie

 43 krótkie lekcje nadane przez Polskie Radio Kielce pod tytułem "Angielski na wakacje". Rozmówki przygotowane zostały w całości przez GV i nagrane przez naszych lektorów: polskiego, angielskiego i amerykańskiego.Radzimy: słuchaj audycji, jednocześnie czytając tekst.

(Audycje zostały przeniesione ze starszego CMS, na dole pod każdą audycją znadjuje się pierwotna data utworzenia oraz ilość wyświetleń stron do 31.07.2016)

 

 

Lekcja 38 (184)  

Looking for a job 4/ Szukamy pracy 4
Interview 2/ Rozmowa kwalifikacyjna 2

.

Dziś dalszy ciąg rozpoczętego w ubiegłym tygodniu „interview”, czyli rozmowy kwalifikacyjnej. Omawiamy typowe pytania zadawane w trakcie takiej rozmowy oraz przedstawiamy modelowe odpowiedzi.

Komentarz: Jednym z błędów popełnianych przez kandydatów na tym etapie rozmowy jest zbyt ogólne przedstawianie swoich zadań w poprzedniej pracy. Pracodawca chce wiedzieć jak najwięcej o tym co już potrafisz robić. Staraj się zróżnicować słownictwo. Nie zaczynaj każdego zdania od „I”. Mówiąc o obowiązkach, których już nie wykonujemy, użyjemy czasu Past Simple.

- Interviewer: What is your greatest strength?
- Co jest Pana/Pani najmocniejszą stroną?

- Candidate: I work well in a team.
- Dobrze pracuję w zespole.

- I am reliable.
- Można na mnie polegać.

- I can work flexible hours.
- Jestem dyspozycyjny, elastyczny jeżeli chodzi o godziny pracy.

- I learn new skills quickly
- Szybko się uczę nowych umiejętności.


Komentarz: To nie jest miejsce ani pora na bycie skromnym! Przedstaw swe zalety i koniecznie podaj przykłady. Jeżeli nie zilustrujesz swoich mocnych stron przykładami, zabrzmi to jakbyś nauczył się stereotypowych określeń na pamięć.


- Interviewer: What is your greatest weakness?
- Jaka jest Pana/Pani najsłabsza strona?

Candidate: I am a perfectionist, I spend too much time on details.
- Jestem perfekcjonistą, zbyt dużo czasu poświęcam szczegółom.

Komentarz: To jest trudne pytanie. Starajmy się przedstawić takie słabe punkty, które można w gruncie rzeczy nazwać zaletami ( zbyt się przejmuję, spędzam zbyt dużo czasu nad zadaniem, itp.)


- Interviewer: Why do you want to work for us?
- Dlaczego chce Pan/Pani pracować w naszej firmie?

Candidate: I am convinced that the company is becoming one of the market leaders and I would like to be part of the team. I have always used and liked your products.
- Jestem przekonany, że państwa firma staje się liderem rynku i chciałbym być częścią tego zespołu. Zawsze używałem waszych produktów i je lubiłem.

Komentarz: Przygotuj się do odpowiedzi na to pytanie wcześniej uzyskując informacje na temat instytucji, w której starasz się o pracę. Im więcej szczegółów dotyczących produktów i osiągnięć swojego potencjalnego pracodawcy wspomnisz, tym bardziej będziesz wiarygodny jako kandydat, który rzeczywiście rozumie czym się jego przyszła firma zajmuje. Argumentem „Bo jest blisko domu” nie zaimponujesz.


 


 Artykuł przeniesiony na nowy serwer www 23.08.2016 

 
Odsłony do 31.07.2016 20370
Utworzony Piątek, 08 czerwca 2007 00:00